Tag: gezinsleven

Een fijn gezinsleven als levensdoel
Een van de meest voorkomende levensdoelen van partnerrelaties is het hebben van een fijn gezin met een goede opvoeding voor de kinderen. Het is daarom niet onbelangrijk om als partners het er over te hebben wat dit eigenlijk precies inhoudt. Het is goed om op de hoogte te zijn van elkaars verwachtingen.

Vaak hebben we als mens een soort ideaalbeeld van hoe het gezinsleven eruit moet zien en dus ook hoe je jezelf en je partner daarin ziet als ouders. Voordat je überhaupt aan kinderen begint, is het verstandig om het daar eens over te hebben. Hiermee kun je elkaars verwachtingen peilen en dat is alleen maar fijn, omdat je hiermee misschien teleurstellingen in de toekomst kan voorkomen.

Zijn er inmiddels kinderen, dan heb je meestal een wat realistischer beeld van wat er bij een gezinsleven komt kijken. Soms zullen dingen tegenvallen en andere juist meevallen. Ook dan is het weer goed om het samen als ouders hierover te hebben. Je kunt samen bespreken hoe je de dingen graag zou zien in de toekomst en wat je eventueel zou willen veranderen. Hierdoor kun je bijsturen waar dat nodig is.

Een gezinsleven is een dynamisch geheel. Om juist die lange termijn doelen te halen is het essentieel om op de korte termijn goed te blijven bijsturen. Omdat ouders de regie moeten houden, is het voor hen vaak zinvol om regelmatig door te nemen hoe het gaat en wat er nodig is om dingen beter te krijgen. Meer hierover kun je lezen in mijn boek “Is er nog gevoel? – Relatietherapie voor aan de keukentafel“.