Wat als?

Als nadenken niet meer leidt tot nieuwe inzichten begeef je je op het pad der piekeraars. Het piekeren wordt gevoed door de hoop de waarheid te kunnen achterhalen. Maar het tegendeel is waar want piekeren verruimd niet je blik, maar vernauwt het juist.

Wat doe jij om het tobben te stoppen?