EMDR – Wat is dat?

Wat is EMDR therapie?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een effectieve vorm van psychotherapie die wordt gebruikt om kleine en grote trauma’s te verwerken. In een relatief korte tijd kun je met EMDR goede resultaten bereiken die ook op de langere termijn blijven bestaan. Hierbij is het niet nodig om heel veel over het verleden te praten omdat EMDR in de basis (visuele) afleiding is waarbij alleen stil wordt gestaan bij het beeld van het trauma zelf.

Hoe werkt EMDR therapie?

Er is veel onderzoek geweest naar EMDR maar hoe het exact werkt is echter moeilijk te verklaren. Toch zal ik in Jip-en-Janneke-taal proberen uit te leggen hoe het werkt.

Wanneer je een heftige gebeurtenis mee maakt, kan het gebeuren dat je de emoties die er op dat moment ontstaan, niet goed verwerkt. Hier ontstaat het trauma. Omdat de emoties niet goed verwerkt zijn, kunnen deze ook steeds weer in volle hevigheid, naar boven komen. Deze negatieve gevoelens worden ook lichamelijk opgeslagen. Daarom voel je het ook bijvoorbeeld in je buik, op de borst, schouders en/of nek, wanneer je aan de gebeurtenis denkt.

Bij EMDR wordt er stil gestaan bij het (gevoels)beeld van het trauma. Hierbij komt dit beeld dus uit je lange termijn geheugen naar je werkgeheugen. De therapeut leidt je vervolgens net iets meer af (visueel), dan dat je informatieverwerking aan kan. Hierna gebeurt er iets bijzonders. Het beeld van het trauma, neemt hierdoor namelijk in heftigheid af en verandert ook. Vervolgens wordt dit afleiden toegepast op het nieuwe veranderde beeld, net zolang tot deze niet meer heftig is.

Welke klachten zijn met EMDR therapie te behandelen?

Kleine en grote trauma’s kunnen leiden tot een diversiteit aan klachten. EMDR therapie is bedoeld voor mensen, die door deze trauma’s, geblokkeerd zijn geraakt en het moeilijk vinden om op een positieve manier, verder te komen in hun leven. O.a. de volgende klachten kunnen ontstaan:

 1. slaapproblemen
 2. negatief zelfbeeld
 3. lichamelijke klachten
 4. snel geïrriteerd zijn
 5. paniek- en angstaanvallen
 6. overmatig piekeren
 7. depressieve gevoelens
 8. schuldgevoelens en schaamte
 9. stress
 10. verhoogde alertheid
 11. vermijdingsgedrag
 12. nachtmerries
 13. herbeleving van de ervaring
 14. onrustige gevoelens

Praktijkboek EMDR

casusconceptualisatie en specifieke doelgroepen

Praktijkboek EMDR 3e druk is een boek uitgegeven bij Pearson Benelux B.V.. ISBN 9789026522550

Naast het Handboek EMDR is er nu ook het Praktijkboek EMDR. In 2003 verscheen het Handboek: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Hierin wordt gedetailleerd en stapsgewijs beschreven hoe het basisprotocol van Eye Movement Desensitization and Reprocessing, oftewel EMDR, in de praktijk moet worden uitgevoerd. Het Handboek EMDR is dan ook het leerboek bij de EMDR basistrainingen die door de Vereniging EMDR Nederland worden erkend. Wat in het handboek ontbreekt is informatie over de behandeling van lastige problematiek en ernstig beschadigde patiënten.

Het Praktijkboek EMDR voorziet in deze lacune. Het is daarmee het boek waarmee de vele toepassingsmogelijkheden van deze methode op heldere wijze worden beschreven. Een aantal experts is gevraagd hun ervaringen met EMDR bij een specifieke doelgroep of stoornis (onder anderen kinderen, patiënten met eetstoornissen, complexe traumagerelateerde stoornissen of ernstige persoonlijkheidspathologie) te beschrijven. De nadruk ligt daarbij op de praktijk.

Om deze bijdragen van een kader te voorzien wordt allereerst uitgebreid stilgestaan bij de voor EMDR kenmerkende wijze van conceptualiseren van klachten, het identificeren van de juiste targets en de daaruit voortvloeiende behandeling. Daaropvolgend wordt uitgelegd op welke wijze specifieke en specialistische interventies (bijvoorbeeld Resource Development and Installation (RDI) en Cognitive interweaves) kunnen worden ingezet. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van heldere protocollen, opmerkelijke casuïstiek en verduidelijkende stukjes dialoog. Het boek is daarmee een must voor iedere behandelaar in de GGZ die de volledige reikwijdte van EMDR wil leren gebruiken.

bestellen